CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Website quanlykinhdoanh.vn yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cơ bản bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ phần mềm quản lý bán hàng Ruby (gọi tắt là Ruby). Chúng tôi sử dụng các thông tin này nhằm liên hệ xác nhận với khách hàng và đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng khi cần thiết.

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng Ruby có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các quy định trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử và/hoặc số điện thoại của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của khách hàng do khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra. 
Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Dịch vụ, ứng dụng liên kết với Ruby

Để đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng, Chúng tôi áp dụng một số điều khoản riêng khi Khách hàng sử dụng các dịch vụ, ứng dụng do chúng tôi cung cấp hoặc có liên kết với Ruby:

 Đối với khách hàng sử dụng Ứng dụng Ruby từ Apple App Store hoặc GooglePlay, bạn hiểu và chấp nhận rằng Ruby có quyền:

1) Lấy vị trí hiện tại của bạn;

2) Ghi dữ liệu của Ứng dụng Ruby lên thẻ nhớ;

3) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và đơn vị Hỗ trợ kĩ thuật của Ruby.

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Chia sẻ thông tin cần thiết cho bên đối tác nếu nhận được yêu cầu của Khách hàng.

4. Thời gian lưu trữ thông tin
Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật hoàn toàn trên máy chủ của Ruby. Khách hàng có quyền cập nhật, sửa đổi và xóa thông tin của các Dữ liệu cá nhân này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Chúng tôi vẫn có thể khôi phục những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành điều khoản sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của Chúng tôi

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

Công ty TNHH Thành Lợi

Trụ sở chính: Số 30 Hùng Vường - TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Hotline: 0979022419

Email: nhuutinh@gmail.com

6. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình và của những khách hàng riêng của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản quản trị  trên phần mềm Ruby và chỉnh sửa thông tin hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

7. Cam kết bảo mật thông tin, dữ liệu của Khách hàng

Thông tin của Khách hàng trên Ruby được Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Chúng tôi cam kết:

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân và dữ liệu của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của chúng tôi

-  Chúng tôi cam kết dữ liệu của khách hàng được chúng tôi sao lưu hàng ngày để tránh mất mát do sự cố không mong muốn.